Văn bản Quy phạm Pháp luật
03/2017/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
03/2017/QĐ-UBND 
Ban hành:
16/02/2017 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/03/2017 
Trích yếu:

​Về việc điều chỉnh Phụ lục mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số: 25/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: