Báo cáo thống kê
 
TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020. 
 
TTĐT - Sông Sài Gòn, với đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương là đoạn sông bị ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều không đều của Biển Đông, với biên độ triều lớn nhất trong tháng 9/2020 đo được tại trạm thủy văn Lái Thiêu là 290cm; mực nước lớn nhất 149cm, xuất hiện ngày 20; mực nước nhỏ nhất -141cm xuất hiện ngày 26; mực nước trung bình 33cm, cao hơn 10cm so với tháng 8/2020; nhiệt độ nước trung bình 30,10C, cao hơn 0,30C so với tháng 8/2020; nhiệt độ không khí trung bình 26,80C thấp hơn 1,50C so với tháng 8/2020; trong tháng 8 xuất hiện 26 ngày mưa với tổng lượng mưa tháng là 513,9 mm, cao hơn 299,1 mm so với tháng 8/2020. 
 
TTĐT - Trong tháng 9, kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Vĩnh Nguyên (Sông Thị Tính) không có nhiều biến động. 
 
TTĐT - Trong tháng 9, kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Thủ Dầu Một (Sông Sài Gòn) không có nhiều biến động. 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
  
  
  
  
Phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020Môi trườngTinPhê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.
1/8/2021 1:00 PMNoĐã ban hành74-phe-duyet-bao-cao-hien-trang-moi-truong-tinh-binh-duong-giai-doan-2016-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Đất đai tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinĐất đai tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 12:00 PMNoĐã ban hành348-dat-dai-tinh-binh-duong-theo-thong-ke-nam-201
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinĐơn vị hành chính tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 12:00 PMNoĐã ban hành944-don-vi-hanh-chinh-tinh-binh-duong-theo-thong-ke-nam-201
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Khí hậu và môi trường tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019Môi trườngTinKhí hậu và môi trường tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 12:00 PMNoĐã ban hành381-khi-hau-va-moi-truong-tinh-binh-duong-theo-thong-ke-nam-201
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 11:00 AMNoĐã ban hành724-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Dân số tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinDân số tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 11:00 AMNoĐã ban hành575-dan-so-tinh-binh-duong-theo-thong-ke-nam-201
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Lao động tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinLao động tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 11:00 AMNoĐã ban hành537-lao-dong-tinh-binh-duong-theo-thong-ke-nam-201
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Bản tin quan trắc trạm thủy văn Lái Thiêu tháng 9 năm 2020Môi trườngTinBản tin quan trắc trạm thủy văn Lái Thiêu tháng 9 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - Sông Sài Gòn, với đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương là đoạn sông bị ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều không đều của Biển Đông, với biên độ triều lớn nhất trong tháng 9/2020 đo được tại trạm thủy văn Lái Thiêu là 290cm; mực nước lớn nhất 149cm, xuất hiện ngày 20;  mực nước nhỏ nhất -141cm xuất hiện ngày 26;  mực nước trung bình 33cm, cao hơn 10cm so với tháng 8/2020; nhiệt độ nước trung bình 30,10C, cao hơn 0,30C so với tháng 8/2020; nhiệt độ không khí trung bình 26,80C  thấp hơn 1,50C so với tháng 8/2020; trong tháng 8 xuất hiện 26 ngày mưa với tổng lượng mưa tháng là 513,9 mm, cao hơn 299,1 mm so với tháng 8/2020.
11/20/2020 6:00 PMNoĐã ban hành

ẢNG SO SÁNH MỰC NƯỚC TRẠM THỦY VĂN LÁI THIÊU

 

*Ghi chú: Trong cột Tăng giảm, dấu “-“ thể hiện mực nước giảm

655-ban-tin-quan-trac-tram-thuy-van-lai-thieu-thang-9-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Bản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Vĩnh Nguyên tháng 9/2020Môi trườngTinBản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Vĩnh Nguyên tháng 9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - Trong tháng 9, kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Vĩnh Nguyên (Sông Thị Tính) không có nhiều biến động.
11/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Kết quả quan trắc cho thấy pH dao động ở mức tốt và đạt quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT (cột A2). Độ dẫn điện dao động từ 132 đến 328 µS/cm; TSS bình quân ở mức 82,21 mg/l vượt quy chuẩn 2,74 lần và giảm 1,14 lần so với cùng kì năm trước và không ảnh hưởng nhiều đối với nguồn nước cấp cho sinh hoạt.

Nhìn chung, hầu hết các nồng độ thông số quan trắc được trong tháng 9 tại trạm quan trắc nước mặt tự động Vĩnh Nguyên trên sông Thị Tính đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và đạt tiêu chuẩn dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

Biểu đồ diễn biến trung bình ngày của các thông số quan trắc
trong tháng 9 năm 2020 Trên Sông Thị Tính tại Trạm Vĩnh Nguyên

 

 

 

 

 

941-ban-tin-quan-trac-chat-luong-nuoc-mat-tu-dong-tram-vinh-nguyen-thang-9-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Bản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Thủ Dầu Một tháng 9/2020Môi trườngTinBản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Thủ Dầu Một tháng 9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - Trong tháng 9, kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Thủ Dầu Một (Sông Sài Gòn) không có nhiều biến động.
11/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Kết quả quan trắc cho thấy hầu hết các thông số đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép và đạt quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT (cột A2); pH trung bình 7,26. Độ dẫn điện bình quân tháng là 200 uS/cm; riêng TSS bình quân ở mức 27,19 mg/l giảm 1,06 lần so với cùng kì năm trước tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều đối với nguồn nước cấp cho sinh hoạt.

Nhìn chung, hầu hết nồng độ các thông số quan trắc được trong tháng 9 tại trạm quan trắc nước mặt tự động Thủ Dầu Một trên sông Sài Gòn đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và đạt tiêu c​huẩn dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

Biểu đồ diễn biến trung bình ngày của các thông số quan trắc trong tháng 9 năm 2020 Trên Sông Sài Gòn

tại trạm bơm nước thô Thủ Dầu Một

 

 

 

 

 

377-ban-tin-quan-trac-chat-luong-nuoc-mat-tu-dong-tram-thu-dau-mot-thang-9-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Bản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Tân Uyên tháng 9/2020Môi trườngTinBản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Tân Uyên tháng 9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - Trong tháng 9, kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Tân Uyên (sông Đồng Nai) không có nhiều biến động.
11/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Mực nước trung bình tháng 9 năm 2020 trên sông Đồng Nai tại khu vực Tân Uyên là 68 cm, giảm 1 cm so với tháng 8.

Kết quả quan trắc cho thấy hầu hết các thông số quan trắc được đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép và đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2); riêng TSS bình quân ở mức 128,77 mg/l vượt quy chuẩn  4,29 lần và tăng 1,25 lần so với cùng kì năm trước tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều đối với nguồn nước cấp cho sinh hoạt.

Nhìn chung, hầu hết nồng độ các thông số quan trắc được trong tháng 9 tại trạm quan trắc nước mặt tự động Tân Uyên trên sông Đồng Nai đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và đạt tiêu chuẩn dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

Biểu đồ diễn biến trung bình ngày của các thông số quan trắc
trong tháng 9 năm 2020 Trên Sông Đồng Nai tại Trạm Tân Uyên

 

 

 

 

 

 

835-ban-tin-quan-trac-chat-luong-nuoc-mat-tu-dong-tram-tan-uyen-thang-9-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Bản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Tân Hiệp tháng 9/2020Môi trườngTinBản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Tân Hiệp tháng 9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - Trong tháng 9, kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Tân Hiệp (sông Đồng Nai) không có nhiều biến động.
11/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Kết quả quan trắc cho thấy các thông số pH, Nitrat, TSS dao động ổn định và đều đạt QCVN08-MT:2015/BTNMT (cột A2); Nhiệt độ nước bình quân 29,9°C. riêng TSS bình quân ở mức 40,97 mg/l vượt quy chuẩn  1,36 lần và tăng 1,22 lần so với cùng kì năm trước và không ảnh hưởng nhiều đối với nguồn nước cấp cho sinh hoạt.

Nhìn chung, hầu hết nồng độ các thông số quan trắc được trong tháng 9 tại trạm quan trắc nước mặt tự động Tân Hiệp trên sông Đồng Nai đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và đạt tiêu chuẩn dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

­­

Biểu đồ diễn biến trung bình ngày của các thông số quan trắc trong tháng 9 năm 2020

tại Trạm Tân Hiệp – Sông Đồng Nai

 

 

 

 

 

136-ban-tin-quan-trac-chat-luong-nuoc-mat-tu-dong-tram-tan-hiep-thang-9-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Bản tin quan trắc thủy văn Tân Uyên tháng 9 năm 2020Môi trườngTinBản tin quan trắc thủy văn Tân Uyên tháng 9 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - Sông Đồng Nai, với đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương là đoạn sông bị ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều không đều của Biển Đông, với biên độ triều lớn nhất trong tháng 9/2020 đo được tại trạm thủy văn Tân Uyên là 348cm; mực nước lớn nhất 227cm, xuất hiện ngày 20;  mực nước nhỏ nhất -121cm xuất hiện ngày 14 và ngày 15;  mực nước trung bình 68cm thấp hơn tháng 8/2020 là 1cm; nhiệt độ nước trung bình 30,20C, cao hơn 0,60C so với tháng 8/2020; nhiệt độ không khí trung bình 29,20C cao hơn 0,40C so với tháng 8/2020.
11/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Tháng 9 năm 2020 là tháng giữa mùa mưa, đã xuất hiện nhiều ngày mưa nhưng lượng mưa không lớn nên mực nước trong sông chủ yếu chịu sự ảnh hưởng của thủy triều. So với cùng kỳ năm 2019, mực nước thấp nhất nhỏ hơn 43cm, mực nước lớn nhất nhỏ hơn 30cm và mực nước trung bình nhỏ hơn 58cm so với cùng kỳ năm 2019.

BẢNG SO SÁNH MỰC NƯỚC TRẠM THỦY VĂN TÂN UYÊN

 

*Ghi chú: Trong cột Tăng giảm, dấu “-“ thể hiện mực nước giảm

941-ban-tin-quan-trac-thuy-van-tan-uyen-thang-9-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành274-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-9-thang-dau-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2020Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/29/2020 5:00 PMNoĐã ban hành999-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-8-thang-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2020Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/10/2020 5:00 PMNoĐã ban hành593-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-7-thang-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2020Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/9/2020 4:00 PMNoĐã ban hành79-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-6-thang-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng năm 2020Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội 5 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/8/2020 4:00 PMNoĐã ban hành23-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-5-thang-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2020Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2020 5:00 PMNoĐã ban hành995-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-4-thang-dau-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế-xã hội 3 tháng đầu năm 2020Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế-xã hội 3 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/8/2020 5:00 PMNoĐã ban hành251-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-3-thang-dau-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2020Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/29/2020 11:00 AMNoĐã ban hành543-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-02-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2020Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/31/2020 10:00 AMNoĐã ban hành199-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-01-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/31/2019 3:00 PMNoĐã ban hành76-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-nam-201
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2019Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/30/2019 12:00 PMNoĐã ban hành787-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-10-thang-nam-201
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/30/2019 12:00 PMNoĐã ban hành42-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-nam-201
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Đánh giá kết quả quan trắc không khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương tháng 9/2019Môi trườngTinĐánh giá kết quả quan trắc không khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương tháng 9/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - Theo kết quả quan trắc không khí tháng 09/2019, cho thấy vấn đề ô nhiễm không khí hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương là tiếng ồn. Tiếng ồn vượt quy chuẩn cho phép tại điểm nút giao thông: Cầu Ông Bố vượt 17,1 dB(A), miếu Ông Cù vượt 16,4 dB(A), gần ngã ba Cổng Xanh vượt 12,5 dB(A). Bụi và các thông số quan trắc CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, bụi PM10, benzen, xylen, toluen đều dưới ngưỡng quy chuẩn QCVN 05: 2013/BTNMT, QCVN 06: 2009/ BTNMT.
11/7/2019 5:00 PMNoĐã ban hành


 Kết quả quan trắc thông số bụi trong tháng 09 năm 2019 như sau:

 

Biểu đồ 1: Nồng độ ô nhiễm bụi tại các điểm quan trắc không khí tháng 09/2019

  • Từ đồ thị biểu diễn nồng độ bụi trong không khí tại các điểm quan trắc trong tháng 09/2019 cho thấy: Nồng độ bụi cao nhất tại vị trí miếu Ông Cù và cầu Ông Bố, tuy nhiên vẫn nằm trong giới hạn của quy chuẩn 05:2013/BTNMT. Nguyên nhân do trong tháng 09/2019 mưa nhiều và kéo dài ở hầu hết các điểm trên địa bàn tỉnh góp phần lớn làm giảm lượng bụi trong không khí.
  • So với đợt quan trắc tháng 08/2019:  Nồng độ bụi tăng giảm không đồng đều ở các vị trí quan trắc dao động từ 2,0 ÷ 4,7 lần và đạt quy chuẩn. Ở vị trí ngã tư miếu Ông Cù giảm 1,6 lần so với tháng 08/2019 xuống dưới ngưỡng cho phép của quy chuẩn.
  • So với cùng kỳ năm 2018:  Đối với khu vực Nền bụi tăng 1,8 lần và thấp hơn quy chuẩn nhiều lần. Khu vực Nông trường giảm 2,8 lần; khu vực Đô thị tăng nhiều nhất ở UBND thị xã Thuận An tăng 4,8 lần, các vị trí còn lại dao động ổn định. Khu vực Giao thông bụi giảm từ 1,5 ÷ 2,8 lần, Khu vực Công nghiệp cũng giảm từ 1,8 ÷ 4,2 lần.
* Kết quả quan trắc thông số tiếng ồn trong tháng 09 năm 2019 như sau:

 

Biểu đồ 2: Mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại các điểm quan trắc không khí tháng 09/2019

  • Kết quả quan trắc tiếng ồn tháng 09/2019 cho thấy hầu hết tại các điểm quan trắc tiếng ồn ở mức gần ngưỡng quy chuẩn cho phép. Riêng vị trí điểm nút giao thông tiếng ồn luôn ở mức vượt quy chuẩn ở hầu hết các đợt quan trắc. Ở cầu Ông Bố tiếng ồn vượt 17,1 dB(A), miếu Ông Cù vượt 16,4 dB(A), gần ngã ba Cổng Xanh vượt 12,5 dB(A).
  • So với kết quả quan trắc trong tháng 08/2019: Khu vực Nền, Nông trường và Đô thị  tiếng ồn dao động ổn định. Khu vực Giao thông tiếng ồn tăng 17,7 dB(A) ở ngã tư miếu Ông Cù, gần Ngã ba Cổng xanh tăng 11,7 dB(A), ngã tư cầu Ông Bố tăng nhẹ 1,2 dB(A).
  • So với đợt quan trắc tháng  09/2018: Tiếng ồn tăng 9,1 dB(A) ở khu vực Nền, khu vực Nông trường và Đô thị dao động ổn định từ 1,8 ÷ 3,8 dB(A) và thấp hơn quy chuẩn. Khu vực Công nghiệp tiếng ồn tăng giảm không đồng đều, mức tăng giảm dưới 5,6 dB(A) và nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. Khu vực Giao thông tiếng ồn tăng đều ở cả ba vị trí quan trắc từ 5,3 ÷ 9,9 dB(A).
624-danh-gia-ket-qua-quan-trac-khong-khi-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-thang-9-201
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Chỉ số chất lượng nước (WQI) tại các sông và rạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương tháng 9/2019Môi trườngTinChỉ số chất lượng nước (WQI) tại các sông và rạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương tháng 9/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - Kết quả quan trắc và đánh giá chỉ số chất lượng nước (WQI) tháng 09 năm 2019 đối với các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cho thấy chất lượng nước mặt sông Sài Gòn và sông Đồng Nai giảm so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ năm trước; các chỉ tiêu phân tích hầu hết đều đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT); riêng đối với các chỉ tiêu dinh dưỡng và hữu cơ như N-NH3, COD vẫn còn vượt quy chuẩn nhiều lần tại các kênh, rạch, suối nhỏ do tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ khu dân cư và nước thải từ các khu công nghiệp.
11/7/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng nước mặt trong tháng 09 năm 2019 như sau:

STT

Tên điểm quan trắc

WQI tháng 9/2019

Màu

Đánh giá chất lượng nước

1

Sông Sài Gòn tại họng thu nước nhà máy nước TDM (SG2)

81

Xanh lá cây

Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp

2

Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành (RSG3)

77

3

Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn (RSG8)

79

4

Sông Đồng Nai - Cách ngã ba sông ĐN – SB 1km (ĐN1)

80

5

Sông Đồng Nai tại họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp (ĐN2)

84

6

Cầu mới bắt qua Cù lao Bạch Đằng (ĐN3)

80

7

Sông Đồng Nai tại họng thu nước nhà máy nước Tân Ba (ĐN4)

86

8

Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc (RĐN7)

88

9

Kênh Thủy Lợi tại giao lộ với Quốc lộ 13 (KTL2)

88

10

Sông Sài Gòn cách đập Dầu Tiếng 2km (SG1)

67

Vàng

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các​ mục đích tương đương khác​

11

Sông Sài Gòn cách ngã ba rạch Vĩnh Bình - sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu (SG3)

72

12

Rạch tại cầu Bà Sảng (RSG1)

51

13

Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa (RSG2)

52

14

Suối Cát tại cầu Trắng (RSG4)

56

15

Suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai (RSG5)

55

16

Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký (RSG6)

63

17

Kênh Ba Bò tại cầu Kênh (RSG7)

69

18

Kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố (RSG9)

67

19

Suối Cái tại cầu Bến Sắn (RĐN1)

62

20

Suối Ông Đông tại cầu Tổng Bản (RĐN3)

60

21

Suối Cái tại Cầu Bà Kiên (RĐN4)

62

22

Suối Siệp tại cống trên QL 1K (RĐN5)

67

23

Rạch Bà Hiệp tại cầu Bà Hiệp (RĐN6)

54

24

Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt (RĐN8)

73

25

Sông Thị Tính tại cầu Phú Bình (STT1)

53

26

Suối Căm Xe tại ngã ba suối Bài Lang và suối Căm Xe (RTT1)

72

27

Cầu Sông Bé (SB)

66

28

Kênh Thủy Lợi tại cửa xả hồ Phước Hòa (KTL1)

63

29

Kênh D tại cầu bắt qua kênh D (RSG10)

34

 

Da cam

 

 

Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

30

Suối Đờn tại cầu suối Đờn (RSG11

30

31

Suối Bưng Cù tại cầu Suối Nước (RĐN2)

45

32

Sông Thị Tính tại cầu trên đường vành đai 4 (STT2)

48

33

Sông Thị Tính tại cầu ông Cộ (STT3)

47

34

Rạch Thị Tính đổ ra sông Thị Tính tại hợp lưu suối Đồng Sổ và suối Đôi tại cầu Quan (RTT2)

48

 

 

979-chi-so-chat-luong-nuoc-wqi-tai-cac-song-va-rach-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-thang-9-201
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Bản tin quan trắc thủy văn tháng 9/2019Môi trườngTinBản tin quan trắc thủy văn tháng 9/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - Sông Đồng Nai, với đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương là đoạn sông bị ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều không đều của Biển Đông, với biên độ triều lớn nhất trong tháng 09/2019 đo được tại trạm thủy văn Tân Uyên là 335cm; mực nước lớn nhất 257cm, xuất hiện ngày 25;  mực nước nhỏ nhất -78cm xuất hiện ngày 2;  mực nước trung bình 126cm cao hơn tháng 08/2019 là 47cm; nhiệt độ nước trung bình 28,10C, thấp hơn 0,40C so với tháng 08/2019; nhiệt độ không khí trung bình 27,20C thấp hơn 0,50C so với tháng 08/2019.
11/7/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

​Tháng 09 năm 2019 là tháng mùa mưa, nên mực nước tăng cao so với tháng trước. Vào thời điểm cuối tháng, mưa lớn trên thượng nguồn, đồng thời trong thời gian hồ Trị An xả lũ trùng vào thời điểm triều cường nên mực nước lớn nhất trong sông dâng cao. So với cùng kỳ năm 2018, mực nước lớn nhất cao hơn 24cm, mực nước nhỏ nhất thấp hơn 57cm và mực nước bình quân thấp hơn 9cm so với tháng 09/2018.

SO SÁNH MỰC NƯỚC TRẠM THỦY VĂN TÂN UYÊN
 
*Ghi chú: Trong cột Tăng giảm, dấu “-“ thể hiện mực nước giảm

521-ban-tin-quan-trac-thuy-van-thang-9-201
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Đất đai và đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2018Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinĐất đai và đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/18/2019 1:00 PMNoĐã ban hành

Đất đai, đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương​ (trích Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2018) ​​

675-dat-dai-va-don-vi-hanh-chinh-tinh-binh-duong-theo-thong-ke-nam-201
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Khí hậu tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2018Môi trườngTinKhí hậu tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/18/2019 1:00 PMNoĐã ban hành

​Khí hậu tỉnh Bình Dương​ (trích Niên giám thống kê năm 2018) ​

616-khi-hau-tinh-binh-duong-theo-thong-ke-nam-201
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
1 - 30Next