Văn bản Chương trình đề tài KHCN
3985/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3985/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
09/09/2009 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
09/09/2009 
Trích yếu:
Phê duyệt chương trình nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của cấp ủy Đảng và chính quyền nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh Bình Dương giai đoạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: