Văn bản Chương trình đề tài KHCN
2405/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
2405/UBND-VX 
Ngày ban hành:
23/07/2014 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
UBND 
Loại văn bản:
Thông báo 
Ngày có Hiệu lực:
17/10/2015 
Trích yếu:
V/v thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: