Quy hoạch phát triển KT-XH
2313/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2313/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
28/08/2017 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
28/08/2017 
Trích yếu:

​Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 3785/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Phú Giáo.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: