Chi tiết dự án hạn mục
Quyết định số 3024/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3024/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
03/11/2016 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
03/11/2016 
Trích yếu:

​Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư về hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2016-2020

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: