Chi tiết dự án hạn mục
3597/QĐ-UBND  
Số Ký hiệu:
3597/QĐ-UBND  
Ngày ban hành:
26/12/2016 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
26/12/2016 
Trích yếu:

Về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: