Chi tiết dự án hạn mục
Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 
Số Ký hiệu:
3649/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
29/12/2016 
Người ký:
Chủ tịch UBND tỉnh  
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
01/01/2017 
Trích yếu:

​Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020