Chi tiết dự án hạn mục
19/2016/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
19/2016/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
20/07/2016 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan ban hành:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
01/08/2016 
Trích yếu:

​Giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công 2016

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: