Chi tiết dự án hạn mục
37/2013/TT-BYT 
Số Ký hiệu:
37/2013/TT-BYT 
Ngày ban hành:
13/03/2014 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
UBND 
Loại văn bản:
Thông báo 
Ngày có Hiệu lực:
13/03/2014 
Trích yếu:

​Hướng dẫn đấu thầu thuốc

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: