Chi tiết dự án hạn mục
2080/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2080/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
08/08/2017 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Ngày có Hiệu lực:
03/08/2017 
Trích yếu:

Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: