Chi tiết dự án hạn mục
Quyết định 3584/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
Quyết định 3584/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
26/12/2016 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
26/12/2016 
Trích yếu:

​Các dự án, công trình trọng điểm triển khai trong giai đoạn 2016-2020

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: