Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
19-CTr/TU 
Số Ký hiệu:
19-CTr/TU 
Ngày ban hành:
31/05/2021 
Người ký:
Trần Văn Nam 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
31/05/2021 
Trích yếu:

​Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: