Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
77/KH-BĐH 
Số Ký hiệu:
77/KH-BĐH 
Ngày ban hành:
01/06/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
01/06/2021 
Trích yếu:

Kế hoạch thực hiện ​Đề án Thành phố Thông minh Bình Dương trong năm 2021.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: