Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
20-CTr/TU 
Số Ký hiệu:
20-CTr/TU 
Ngày ban hành:
31/05/2021 
Người ký:
Trần Văn Nam 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
31/05/2021 
Trích yếu:

​Chương trình tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại giai đoạn 2021-2025, định hướng 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.