Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
1172/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1172/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
05/05/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
05/05/2021 
Trích yếu:

​​Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030.

​ 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: