Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
1017/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1017/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
19/04/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
19/04/2021 
Trích yếu:

Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 20​21-2030.​​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: