Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
2116/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
2116/KH-UBND 
Ngày ban hành:
04/05/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
04/05/2020 
Trích yếu:

Triển khai Đề án "Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025" theo Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 19/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: