Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
1153/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1153/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
29/04/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
29/04/2020 
Trích yếu:

Phê duyệt Dự án "Hình thành vùng sản xuất và cung ứng các loại sinh vật cảnh  vùng phía Nam Bình Dương ​giai đoạn 2018-2022"​​.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: