Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
4112/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
4112/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
31/12/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
31/12/2019 
Trích yếu:

​Phê duyệt "Đề án điều chỉnh, phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2030"

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: