Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
1758/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
1758/KH-UBND 
Ngày ban hành:
22/04/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Ngày có Hiệu lực:
22/04/2019 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên đến năm 2020 Định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: