Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
434/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
434/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
26/02/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
26/02/2019 
Trích yếu:

​Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: