Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
58/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
58/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
09/01/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
09/01/2019 
Trích yếu:

​Ban hành Kế ho​​​ạch thực hiện Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: