Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
853/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
853/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
03/04/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
03/04/2018 
Trích yếu:

​Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: