Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
4961/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
4961/KH-UBND 
Ngày ban hành:
02/11/2017 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Ngày có Hiệu lực:
08/11/2017 
Trích yếu:

​Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 -2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: