Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
2943/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2943/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
24/10/2017 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
24/10/2017 
Trích yếu:

​Phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020”

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: