Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
19/CTr-UBND 
Số Ký hiệu:
19/CTr-UBND 
Ngày ban hành:
03/10/2017 
Người ký:
PCT. Trần Thanh Liêm 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
03/10/2017 
Trích yếu:

​Chương trình Xúc tiến thương​ mại đối với hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2017 – 2020)

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: