Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
2559/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2559/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
25/09/2017 
Người ký:
PCT. Đặng Minh Hưng 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
25/09/2017 
Trích yếu:

​V/v phê duyệt Chươ​ng trình Phát triển công nghiệp sinh học trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến 2030

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: