Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
2465/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2465/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
15/09/2017 
Người ký:
PCT. Đặng Minh Hưng 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
15/09/2017 
Trích yếu:

​Về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: