Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
3536/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
3536/KH-UBND 
Ngày ban hành:
17/08/2017 
Người ký:
PCT. Đặng Minh Hưng  
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Ngày có Hiệu lực:
17/08/2017 
Trích yếu:

​Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: