Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
52/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
52/NQ-HĐND 
Ngày ban hành:
10/12/2021 
Người ký:
Phạm Văn Chánh 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
10/12/2021 
Trích yếu:

​Đề án thành lập Qũy bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: