Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
4076/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
4076/KH-UBND 
Ngày ban hành:
20/08/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
26/08/2021 
Trích yếu:

Kế hoạch thực hiện Chương trình số 20/CTr-TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy về tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại giai đoạn 2021-2025, định hướng 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: