Văn Bản Dự Thảo
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Bắc Tân Uyên - tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
27/09/2021  
Ngày kết thúc:
26/10/2021  
Loại văn bản:
Kế hoạch
Trích yếu:

​Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Bắc Tân Uyên - tỉnh Bình Dương.


 
Nội dung:

- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Tân Uyên, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, địa điểm, diện tích khu vực dự kiến thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030;

- Danh mục các công trình dự án thực hiện trong kỳ 2021 – 2030;

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 (tỷ lệ 1/25.000).​​


 
Danh sách Góp ý