Văn Bản Dự Thảo
Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Dầu Tiếng 
Ngày bắt đầu:
15/07/2021  
Ngày kết thúc:
15/08/2021  
Loại văn bản:
Trích yếu:

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Dầu Tiếng


 
Nội dung:

- Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Dầu Tiếng;

- Danh mục các công trình, dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021 -2030;

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Dầu Tiếng​ (tỷ lệ 1/10.000).


 
Danh sách Góp ý