Văn Bản Dự Thảo
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Phú Giáo 
Ngày bắt đầu:
07/07/2021  
Ngày kết thúc:
06/08/2021  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Phú Giáo

 
Nội dung:

​- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Phú Giáo;

- Các chỉ tiêu sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Phú Giáo;

- Danh mục các dự án, Công trình trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Phú Giáo;

- Bản đồ Quy hoạch.

 
Danh sách Góp ý