Văn Bản Dự Thảo
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một 
Ngày bắt đầu:
01/07/2021  
Ngày kết thúc:
30/07/2021  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một

 
Nội dung:

​- Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, địa điểm, diện tích khu vực dự kiến thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất;

- Danh mục các công trình, dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 thành phố Thủ Dầu Một;

- Bản đồ quy hoạch sử đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một  (Tỷ lệ 1/10.000).

 
Danh sách Góp ý