Văn Bản Dự Thảo
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Dĩ An 
Ngày bắt đầu:
01/06/2021  
Ngày kết thúc:
30/06/2021  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Dĩ An

 
Nội dung:

​Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Dĩ An;
Chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Dĩ An;
Danh mục công trình, dự án thực hiện đến năm 2030 thành phố Dĩ An;
Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 (tỷ lệ 1/10.000)

 
Danh sách Góp ý