Văn Bản Dự Thảo
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Tân Uyên 
Ngày bắt đầu:
27/04/2021  
Ngày kết thúc:
26/05/2021  
Loại văn bản:
Kế hoạch
Trích yếu:

​Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030  của thị xã Tân Uyên

 
Nội dung:

​- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất năm 2030 của thị xã Tân Uyên;

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Tân Uyên (tỷ lệ 1/25.000);

- Danh mục công trình, dự án trong kỳ Quy hoạch (2021-2030) thị xã Tân Uyên;

- Chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030  của thị xã Tân Uyên.

 
Danh sách Góp ý