Văn Bản Dự Thảo
Quy hoạch sử dụng đất năm 2030 của thành phố Thuận An - tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
15/04/2021  
Ngày kết thúc:
14/05/2021  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Quy hoạch sử dụng đất năm 2030 của thành phố Thuận An - tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất năm 2030 của thành phố Thuận An - tỉnh Bình Dương;

Chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An;

Danh mục công trình, dự án thực hiện đến năm 2030 thành phố Thuận An;

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 (tỷ lệ 1/10.000).

 
Danh sách Góp ý