Văn Bản Dự Thảo
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng 
Ngày bắt đầu:
30/12/2020  
Ngày kết thúc:
29/01/2021  
Loại văn bản:
Kế hoạch
Trích yếu:

​Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng

 
Nội dung:

​Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương;

Các chỉ tiêu sử dụng đất của Quy hoạch sử dụng đất huyện Bàu Bàng;

Danh mục cá dự án, công trình thực hiện đến năm 2030;

Bản đồ.

 
Danh sách Góp ý