Văn Bản Dự Thảo
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Bến Cát 
Ngày bắt đầu:
30/12/2020  
Ngày kết thúc:
29/01/2021  
Loại văn bản:
Kế hoạch
Trích yếu:

​Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Bến Cát

 
Nội dung:

​Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Bến Cát, gồm:

- Các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Bến Cát;
- Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong kỳ 2021-2030;
- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 (tỷ lệ 1/25.000).

 
Danh sách Góp ý