Văn Bản Dự Thảo
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng  
Ngày bắt đầu:
22/11/2019  
Ngày kết thúc:
21/12/2019  
Loại văn bản:
Kế hoạch
Trích yếu:

​Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng

 
Nội dung:

​Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng, gồm:

​- Báo cáo Thuyết minh tổng hợp;

- Báo cáo tóm tắt;

- Chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất;

- Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2020;

- Bản đồ.

 
Danh sách Góp ý