Văn Bản Dự Thảo
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Tân Uyên 
Ngày bắt đầu:
21/10/2019  
Ngày kết thúc:
20/11/2019  
Loại văn bản:
Kế hoạch
Trích yếu:

​Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Tân Uyên

 
Nội dung:

Chi tiêu sử dụng đất năm 2020 của thị xã Tân Uyên;

Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong năm 2020 của thị xã Tân Uyên;

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 (tỷ lệ 1/25.000).


 
Danh sách Góp ý