Văn Bản Dự Thảo
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Bến Cát 
Ngày bắt đầu:
19/10/2019  
Ngày kết thúc:
19/11/2019  
Loại văn bản:
Kế hoạch
Trích yếu:

​Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Bến Cát

 
Nội dung:

​- Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Bến Cát;

- Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong năm 2020 thị xã Bến Cát;

- Bản  đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 (tỷ lệ 1/25.000) thị xã Bến Cát.

 
Danh sách Góp ý