Văn Bản Dự Thảo
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc Tân Uyên 
Ngày bắt đầu:
26/11/2018  
Ngày kết thúc:
25/12/2018  
Loại văn bản:
Kế hoạch
Trích yếu:

​Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc Tân Uyên 

 
Nội dung:

​Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc Tân Uyên (kèm theo: bản đồ & các bảng biểu).

 
Danh sách Góp ý