Văn Bản Dự Thảo
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bàu Bàng 
Ngày bắt đầu:
14/11/2018  
Ngày kết thúc:
13/12/2018  
Loại văn bản:
Kế hoạch
Trích yếu:

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bàu Bàng​
 
Nội dung:

Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bàu Bàng

Các chỉ tiêu sử dụng đất của Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bàu Bàng
Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn huyện Bàu Bàng
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bàu Bàng (tỷ lệ 1/25.000)​
 
Danh sách Góp ý