Văn Bản Dự Thảo
Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình dương, giai đoạn 2018-2025 
Ngày bắt đầu:
26/07/2018  
Ngày kết thúc:
25/08/2018  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình dương, giai đoạn 2018-2025

 
Nội dung:

​Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình dương, giai đoạn 2018-2025. Nội dung gồm: 

- Tờ trình;

- Nghị quyết;

- Đề án.

 
Danh sách Góp ý