Văn Bản Dự Thảo
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bắc Tân Uyên  
Ngày bắt đầu:
15/12/2017  
Ngày kết thúc:
14/01/2018  
Loại văn bản:
Kế hoạch
Trích yếu:

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bắc Tân Uyên

 
Nội dung:

Chỉ tiêu ​Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bắc Tân Uyên​

Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2018​

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018​

 
Danh sách Góp ý