Văn Bản Dự Thảo
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bàu Bàng​​ 
Ngày bắt đầu:
01/11/2017  
Ngày kết thúc:
30/11/2017  
Loại văn bản:
Kế hoạch
Trích yếu:

​Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bàu Bàng​​

 
Nội dung:

​- Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bàu Bàng​;

- Các chỉ tiêu sử dụng đất của Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bàu Bàng​;

- ​Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn huyện Bàu Bàng;

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bàu Bàng.


 
Danh sách Góp ý