Văn Bản Dự Thảo
Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 
Ngày bắt đầu:
10/08/2017  
Ngày kết thúc:
10/09/2017  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

 
Nội dung:
 
Danh sách Góp ý